Bra med fisk!😀😀😀

Share Button

Ännu en härlig dag på Öresund, det kom bra med vitling upp till 1,3kg och en del torsk upp till 3kg.

Nästa tur imorgon 8-12

Välkomna!

Niklas och Tompa