Hej Fiskevänner!

Share Button

Här kommer lite information gällande EU:s nya direktiv gällande sportfisket efter torsk i Öresund.

Som de flesta av er vet så har Öresund ett fantastiskt fint bestånd med torsk, mycket tack vare trålningsförbudet sedan 1932.
Ett bestånd som enligt oss och även forskarna bara har ökat de senaste åren.
När EU bestämde de nya kvoterna för Västra Östersjön valde man att sätta restriktioner för sportfisket i området också.
Olyckligtvis tillhör för tillfället Öresund det Västra Östersjöbeståndet.

From 1 januari får en sportfiskare endast behålla 5 st torskar per person och dygn. Under månaderna februari till mars gäller 3 torskar / person och dygn.

Hur kommer kontrollerna att ske?

Anslag med de nya restriktionerna kommer att finnas på samtliga undertecknade svenska turfiskebåtar i Öresund.
Besättningen ombord på båtarna kommer EJ att agera kontrollanter utan ansvaret ligger på myndigheter och enskild person.

Många av oss framförde andra förslag till EU-kommissionen, förslag som vi tror hade varit betydligt mer gynnsamma för återreproduceringen av torsk.
Ett av förslagen var höjning av minimimåtten på torsk till 50 cm.
Vi på de svenska turfiskebåtarna väljer nu själva att from den 1 januari att införa detta minimimått.

Då vi inte har några större djup i Öresund går det i de flesta fallen mycket fint att köra ”Catch & Release” ( fånga och släpp tillbaka ).
Här gäller regeln ”sunt förnuft” man släpper ej tillbaka skadad eller död fisk.

Vi jobbar vidare på att Öresund ska bli ett eget ”bestånd” med egna kvoter och nya förhandlingar sker i oktober nästa år.
Vi hoppas att ni kommer acceptera de nya reglerna och fortsätta att besöka oss och värna om ett fortsatt framtida turbåtsfiske i Öresund.

Varmt välkomna!

Helsingborgsbåtarna – Niklas Nielsen
Rååbåtarna – Thomas Lövström
Landskronabåtarna – Peter Hartford
Malmöbåtarna – Ulf Gerdman